Responsabilitate sociala

Danex Consult si-a propus sa elaboreze, sa mentina si sa puna in aplicare politici si proceduri pentru gestionarea acelor aspecte ale activitatii sale pe care le poate controla sau influenta. In plus, vrea sa demonstreze in mod credibil tuturor partilor interesate ca toate politicile, procedurile si practicile curente ale companiei sunt conforme cu cerintele standardului SA 8000, inclusiv prin obtinerea certificarii sistemului de management privind responsabilitatea sociala.

Astfel, Danex se angajeaza:

  • sa respecte si sa promoveze drepturile omului;
  • sa se conformeze legislatiei nationale, altor reglementari aplicabile si altor cerinte la care organizatia a subscris;
  • sa nu utilizeze munca minorilor;
  • sa nu incurajeze sau sa sustina munca fortata si sa nu tolereze, nici sa sustina abuzuri legate de drepturile omului;
  • sa asigure toate masurile necesare pentru a proteja sanatatea si securitatea in munca a tuturor persoanelor afectate de desfasurarea activitatilor proprii, incluzând contractantii, subcontractantii etc;
  • sa nu practice discriminari ale angajatilor la angajare, remunerare, accesul la instruire, promovare, pensionare;
  • sa interzica orice practica disciplinara menita sa lezeze drepturile si demnitatea angajatilor;
  • sa nu accepte munca la negru;
  • sa promoveze dialogul deschis cu toate partile interesate, incluzând clientii, angajatii, furnizorii, organismele guvernamentale si neguvernamentale, astfel incât beneficiile sa fie reciproce.

In spiritul celor de mai sus, Danex a adoptat un Cod de conduita al societatii, un set de valori si repere etice si morale, care sa calauzeasca fiecare actiune a fiecarui angajat Danex pentru „a face intotdeauna lucrurile asa cum trebuie".