Laborator calitatea apei

Laboratorul Calitatea Apei din cadrul Danex Consult este acreditat RENAR conform SR EN ISO/CEI17025:2005 valabil pâna la data de 07.05.2018 si efectueaza analize de ape uzate la cele mai înalte standarde, folosind echipamente de ultima generatie si specialisti de prima clasa.

Servicii oferite

Nr.crt.
Denumire incercare
Referential

INCERCARI ACREDITATE

1

Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr)

SR ISO 6060:1996

2

 

Determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5)

Metoda cu senzor de oxigen (PTL 03)

3

 

Determinarea continutului de materii in suspensie, pierderea la calcinare si reziduu (MTS)

STAS 6953:1981

 

4

Determinarea substantelor extractibile cu solventi organici

SR 7587-:1996

5

 

Determinarea agentilor de suprafata anionici. Metoda cu lbastru de metilen

SR EN 903:2003

 

6

 

Determinarea continutului de fosfor total (PT). Metoda cu molibdat de amoniu

SR EN ISO 6878:2005

7

 

Determinarea continutului de azot Kjeldhal (N). Metoda dupa mineralizare cu seleniu

SR EN 25663:2000

 

8

 

Determinarea continutului de amoniu (NH4+), Partea 1: Metoda spectrometrica manuala

SR ISO7150-1:2001

 

9

 

Determinarea continutului de azotati (NO3-), Partea 1: Metoda cu 2,6 dimetilfenol

SR ISO 7890-3:2000

 

10

Determinarea conductivitatii electrice

SR EN 27888:1997

11

Determinarea pH-ului

SR ISO 10523:2009

INCERCARI NEACREDITATE

1

Determinarea reziduului fix

STAS 9187:1984

2

 

Determinare continutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizand cromatul ca indicator (Metoda Mohr)

SR ISO 9297:2001

 

3

 

Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica

SR 7877-1:1995

 

4

Determinarea continutului de sulfati

STAS 3069-87

5

 

Determinarea continutului de azotiti. Metoda prin spectrometrie cu de absorbtie moleculara

ISO 6777:1984

 

6

 

Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica.

SR 7877-1:1995

 

7

 

Determinarea continutului de sulfuri. Metoda iodometrica.

SR 7510-1997

 

8

 

Determinarea continutului de sulfati.

STAS 8601/1970

 

9

 

Determinarea continutului de calciu.

SR ISO 6058:2008

 

10

 

Determinarea duritatii.

SR ISO 6059:2008

 

11

 

Determinarea alcalinitatii / aciditatii.

SR EN ISO 9963-1:2002

 

12

 

Determinarea clorului rezidual.

STAS 6364-78

 

 

 

Impreuna cu subcontractanti nostri va oferim urmatoarele servicii:

 • analize apa uzata:
  • HAP-hidrocarburi aromatice policiclice: benzo-a-piren, benzo-b-fluoranten, benzo-k-fluoranten, antracen, fenantracen;
  • BTEX-hidrocarburi aromatice volatile: benzen, toluen, xileni;
  • determinarea continutului de metale grele (Cd, Cr, Ni, Mg, Zn, Hg, Se, Tl, Zn) etc;
 • analize apa potabila

Consultanta SR EN ISO/CEI 17025:2005

Colectivul nostru din cadrul laboratorului va insoteste in elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii pentru laboratoare, incluzand :

 • Instruirea personalului implicat in implementarea ISO 17025 :2005
 • Elaborarea documentatiei (manualul managementului calitatii,  proceduri generale, de sistem, tehnice, instructiuni de lucru, formulare) in conformitate cu cerintele standardului ISO 17025 :2005;
 • Implementarea documentatiei sistemului de management al calitatii laboratorului elaborate in cadrul organizatiei;
 • Efectuarea auditurilor interne;
 • Asistenta pentru pregatirea auditului de acreditare;
 • Asistenta in relatia cu organismul de acreditare, in vederea efectuarii auditului de acreditare ISO al laboratorului (pentru obtinerea certificatului de acreditare RENAR).

Standardul International este aplicabil tuturor laboratoarelor, indiferent de numarul personalului sau de amploarea domeniului activitatilor de încercare si / sau etalonare.

Pentru mai multe informatii contactati:
Mobil: +40 725.161.193