Responsabilitate fata de mediu

In cadrul politicii generale stabilite si promovate de catre Administrator, aspectele referitoare la mediu, implica:  

  • corelarea valorilor interne orientate spre profit si a scopurilor interne care ghideaza activitatea organizatiei in realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a mediului;  
  • identificarea aspectelor de mediu asupra carora organizatia are control;   
  •  prevenirea poluarii;  
  • conformitatea cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile, precum si alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat;

Politica de mediu este disponibila publicului. Aceasta este formulata explicit si formalizat, astfel incat sa poata fi comunicata tuturor angajatilor. Politica si strategia sunt revizuite cu regularitate pentru a se adapta modificarilor survenite in functionarea organizatiei. Prin activitatea sa specifica, Danex Consult se implica in special in proiecte pentru protectia mediului, in domeniul alimentarilor cu apa, tratarii apei brute, epurarii apelor uzate, irigatiilor si desecarilor, dar si a managementului deseurilor solide.
Danex Consult promoveaza si instaleaza in Romania echipamente de cea mai buna calitate, care ajuta la indeplinirea standardelor europene privind protectia mediului.

In cadrul Danex Consult functioneaza un Responsabil cu Protectia Mediului (RM), care are drept responsabilitati:

  • elaborarea si actualizarea procedurilor de mediu, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001 si cu cerintele legale aplicabile;
  • asigurarea si verificarea implementarii procedurilor de mediu;
  • monitorizarea consumurilor de materii prime si materiale, energie electrica, combustibil si apa;
  • asigurarea identificarii tuturor aspectelor de mediu si determinarea impactului acestora asupra mediului;
  • monitorizarea aspectelor de mediu semnificative si urmarirea reducerii impactului acestora;