Scurt istoric

S.C. Danex Consult S.R.L. este o societate comerciala cu capital privat integral românesc, înfiintata în anul 1994.

Scurt cuprins al activitatii

Danex Consult ofera activitati de marketing, promovare, consultanta, proiectare, productie, achizitii intracomunitare, export, distributie, comercializare, montaj în instalatie, puneri în functiune, analize de laborator, carti tehnice în limba româna, scolarizari operatori locali, service preventiv si predictiv si piese de schimb originale pentru urmatoarele tipuri de materiale, echipamente, tehnologii si lucrari.

Politica Danex

Danex Consult, in calitate de furnizor general de materiale, echipamente, tehnologii, servicii pentru solutii complete in domeniul apei, isi defineste strategia de consolidare a pozitiei de lider pe piata romaneasca, prin:

 • imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor furnizate;
 • realizarea de proiecte care permit folosirea sigura, inteligenta si sustenabila a celei mai de pret resurse naturale – apa, precum si a surselor de energie regenerabila;
 • cresterea continua a satisfactiei clientilor ;
 • crearea si furnizarea celor mai bune valori pentru clienti, angajati, furnizori, parteneri si comunitate,
 • respect si protectie pentru mediu in toate activitatile desfasurate si proiectele implementate;
 • promovarea unei securitati ocupationale maxime pentru clienti, contractori si angajati;
 • construirea unei imagini transparente si credibile in relatiile cu toate partile interesate, pentru mentinerea unui mediu de afaceri propice dezvoltarii;
 • respectarea legislatiei nationale si internationale referitoare la protectia mediului, la drepturile omului, la dezvoltarea durabila.

In intreaga sa activitate de realizare a produselor si furnizare a serviciilor, Danex Consult este preocupat de respectarea urmatoarelor principii:

 • orientarea catre client, prin cunoasterea, satisfacerea deplina si depasirea cerintelor si asteptarilor acestuia;
 • imbunatatirea continua a performantei globale a firmei Danex Consult pentru o dezvoltare durabila;
 • implicarea intregului personal, prin organizare, instruire, participare, consultare si motivare;
 • responsabilitate in intreprinderea tuturor actiunilor noastre, respectarea Codului de Conduita Etica adoptat.

Principalele obiective ale politicii Danex Consult sunt:

 • cresterea continua a satisfactiei clientilor, prin:
- calitatea, complexitatea si tehnicitatea solutiilor oferite;
- cresterea fiabilitatii si securitatii produselor si serviciilor furnizate;
- cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor interne – prin planificare,
organizare si asigurarea unui climat de inalt profesionalism;
- transparenta deciziilor si a actiunilor;
 • imbunatatirea pregatirii personalului, in vederea reducerii neconformitatilor si a riscurilor de mediu, sanatate si securitate ocupationala; educarea, constientizarea si motivarea salariatilor, pentru crearea unei culturi organizationale propice performantei;
 • realizarea unei activitati cu amprenta de carbon cat mai scazuta, reducerea continua a consumurilor energetice aferente desfasurarii activitatii, promovarea si utilizarea resurselor energetice regenerabile;
 • prevenirea ranirii si imbolnavirilor profesionale, prin controlul riscurilor asociate activitatilor organizatiei;
 • eficientizarea activitatii prin dezvoltarea infrastructurii proprii, imbunatatirea capabilitatilor de service, prin organizare de ateliere service in teritoriu;
 • promovarea protectiei drepturilor omului in sfera de influenta a activitatilor sale.

Danex Consult a implementat si îmbunătăteste continuu un sistem de management integrat (SMI): calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala - responsabilitate sociala.

Managementul de varf al firmei Danex Consult este deplin angajat in realizarea politicii si obiectivelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, responsabilitatea sociala, actionand impreuna cu intregul personal pentru atingerea obiectivelor stabilite, prin respectarea principiilor pe care se bazeaza strategia de imbunatatire continua.

Sisteme de management

managementDanex Consult a implementat si îmbunatateste continuu un sistem de management integrat (SMI): calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala - responsabilitate sociala.

SMI asigura:

 • elaborarea politicii, obiectivelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala;
 • identificarea, monitorizarea, masurarea si analiza imbunatatirii continue a proceselor desfasurate in organizatie;
 • luarea unor decizii adecvate in privinta modului de tratare a produselor neconforme;
 • identificarea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului;
 • identificarea pericolelor, a factorilor de risc, evaluarea riscurilor si stabilirea de metode de control al riscurilor;
 • coordonarea si supravegherea instruirii personalului societatii;
 • constientizarea de catre toti angajatii societatii a necesitatii cunoasterii si indeplinirii cerintelor clientului.
 • satisfacerea cerintelor partilor interesate, prin îmbunatatirea continua a securitatii datelor si informatiilor gestionate;
 • asigurarea continuitatii afacerii si minimizarea daunelor aduse afacerii prin prevenirea si reducerea impactului incidentelor de securitate;
 • scaderea continua a consumului de energie, prin planificarea si supravegherea proiectelor si programelor necesare care sa permita fiecarui angajat sa-si îndeplineasca corect si de prima data sarcinile, precum si prin instruirea si constientizarea întregului personal si a contractorilor privind utilizarea eficienta a energiei;
 • oferirea de informatii referitoare la cele mai bune practici, tehnici si tehnologii aplicabile pentru utilizarea responsabila a energiei.

Procesele SMI includ procesele pentru activitatile manageriale, de aprovizionare cu resurse, de realizare a produselor si livrarea serviciilor, de masurare, monitorizare si imbunatatire a acestor procese.

Certificari si autorizari Danex Consult

Politica de calitate urmareste consolidarea pozitiei Danex ca lider în Romania în domeniul infrastructurii pentru apa:

 • îmbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor furnizate;
 • cresterea satisfactiei clientilor;
 • protejarea mediului înconjurator si prevenirea poluarii acestuia;
 • mentinerea unei securitati ocupationale maxime pentru angajatii sai.

Danex a implementat si îmbunatateste continuu propriul Sistem de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale în conformitate cu standardele:

Licenţe, atestate, autorizaţii acordate de: