Angajamente

angajamentePetre Dan Dumitrescu: ,,In calitate de Administrator, doresc sa exprim angajamentul conducerii Danex Consult pentru realizarea politicii si obiectivelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, responsabilitatea sociala si cer intregului personal sa actioneze pentru atingerea obiectivelor stabilite, prin respectarea principiilor pe care se bazeaza strategia de imbunatatire continua."
Administratorul se preocupa in mod direct de implicarea tuturor angajatilor sai in dezvoltarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMI prin:

  • comunicarea in cadrul organizatiei, a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si de reglementare referitoare la: calitatea produselor/serviciilor furnizate de organizatie, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, securitatea informatiei, managementul energetic;
  • stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatatea si securitatea ocupationala (inclusiv, comunicarea si consultarea angajatilor), securitatea informatiei, managementul energetic;
  • asigurarea ca sunt indeplinite obiectivele calitatii, obiectivele generale si specifice de mediu, precum si cele referitoare la sanatatea si securitatea ocupationala, securitatea informatiei, managementul energetic;
  • asigurarea disponibilitatii resurselor necesare atingerii obiectivelor propuse;
  • analiza periodica a SMI.

Administratorul este cel care stabileste unitatea scopurilor si directiilor pe care organizatia trebuie sa le urmeze. Conducerea organizatiei creeaza si mentine un mediu intern in care personalul angajat poate sa devina implicat constient in atingerea obiectivelor propuse.

Punand in centrul atentiei sale satisfacerea cerintelor tuturor partilor interesate, conducerea DANEX da asigurari ca indeplinirea acestora este garantata printr-un angajament clar si o asumare a responsabilitatilor la toate nivelele, prin alocarea resurselor materiale si de personal necesare si prin asigurarea unei structuri organizatorice eficiente a SMI.